Samorządowe Przedszkole w Tokarni
Strona głowna  /  Koncepcja pracy
Koncepcja pracy
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktch prawnych :
Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, statut Przedszkola oraz Rozporządzenie MEN z 7 pazdziernika 2009r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-14